RSS Feed
مرکز آموزش

استرداد مانده حساب کاربران صرفاً از طریق سیستم پایا انجام می شود. برای این منظور باید شماره شبا حساب خود را از طریق شعبه یا سایت بانک تان و با ارائه شماره حساب تان دریافت کرده و در بخش کاربری، اعتبارات من، درخواست استرداد را ثبت فرمایید. درخواست استرداد...
کتاب فردا امکان تأمین کتب مورد نیاز کتابفروشی ها، شرکت ها و دیگر علاقه مندان خرید عمده را دارد. به این منظور می توانید درخواست خود را از طریق سیستم پشتیبانی، فکس، یا تماس تلفنی ارسال فرمایید. درصد تخفیف و نحوه پرداخت بر حسب میزان اعتبار مشتری، حجم س...
محبوب ترین ها 
 
مقاله های اخیر