RSS Feed
مرکز آموزش : ارسال
سفارشات ثبت شده ظرف یک تا چهار روز کاری و بسته به حجم سفارش و موجود بودن موارد در انبار آماده گردیده و ارسال می شوند. زمان آماده سازی به نحوه ارسال ارتباطی ندارد.. اگر روش پیک موتوری که مخصوص شهر تهران است را انتخاب کرده باشید، پس از آماده سازی حتماً با...